Bestel jou advertensie

Het jy al as adverteerder geregistreer?

Indien nie, doen dit asseblief eers.

Administratief

GRATIS promosie-aanbod vir adverteerders in Aus-Brokkies

Dit is onderhewig aan die voorwaarde dat wanneer Aus-Brokkies se redakteur van mening is dat die adreslys voldoende gegroei het om betaling van advertensies te regverdig, sal betaalopsies dan met adverteerders onderhandel word. Daar is geen verpligting op adverteerders om dan voort te gaan met advertering nie.

Mag deur redakteur geherallokeer word.
Minder as 25 plasings kos $15 per plasing; 25 en meer agtereenvolgende plasings kos $10 per plasing.
Advertensie
Inligting wat in die advertensie moet verskyn.
60 karakters maksimum
Beskryf jou advertensie – 400 karakters (ongeveer 50 woorde) maksimum.